English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

.

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ - ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

www.tips-fb.com


Τι είναι ο μυελός των οστών και που βρίσκεται...

Ο μυελός των οστών είναι ο ρευστός ιστός που βρίσκεται μέσα στα οστά του σώματος και περιέχει αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, δηλαδή πρόδρομες μορφές των κυττάρων που τελικά όταν ωριμάσουν μετατρέπονται σε λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα υπάρχουν και στο αίμα σε μικρή ποσότητα.

Επίσης, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, και συλλέγεται από τον ομφάλιο λώρο των νεογέννητων και φυλάσσεται σε ειδικές «Τράπεζες».

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο μυελός των οστών ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με τον νωτιαίο μυελό, ο οποίος βρίσκεται στο νωτιαίο σωλήνα της σπονδυλικής στήλης, που αποτελεί ιστό του νευρικού συστήματος, που σχετίζεται με νευρικές λειτουργίες και όχι με την αιμοποίηση.

Τί είναι μεταμόσχευση μυελού των οστών και ποιος χρειάζεται μεταμόσχευση...Μεταμόχευση μυελού των οστών είναι η αντικατάσταση του πάσχοντος μυελού με κύτταρα από έναν υγιή δότη, τα οποία μεταγγίζονται ενδοφλέβια στον ασθενή λήπτη. Ο μυελός εγκαθίσταται μέσα στα οστά του λήπτη, όπου αντικαθιστά τον ανεπαρκή μυελό του και αρχίζει η παραγωγή φυσιολογικών υγιών κυττάρων. Σε περίπτωση που ο μυελός των οστών ανεπαρκεί, έχει καταστραφεί ή διηθηθεί από κακοήθη κύτταρα, εκδηλώνονται σοβαρότατα αιματολογικά νοσήματα, όπως λευχαιμία, μυελική απλασία κ.α.

Η αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών επιχειρείται με διάφορα φαρμακευτικά σχήματα, πολλές φορές όμως η φαρμακευτική αγωγή δεν έχει αποτέλεσμα, οπότε η μοναδική θεραπεία ασθενών που έχουν μυελική απλασία (ανεπάρκεια του μυελού να φτιάξει τα κύττρα του αίματος), λευχαιμία (παραγωγή παθολογικών κυττάρων), κληρονομικά αιματολογικά νοσήματα, ή μυελική καταστροφή (από ακτινοβολία ή φάρμακα), είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών η οποία πραγματοποιείται σε ειδικά μεταμοσχευτικά κέντρα στη χώρα μας. Αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι παλαιότερα ήταν καταδικασμένοι, σήμερα μπορούν να σωθούν αν λάβουν μυελικό μόσχευμα.

Πώς μπορώ να γίνω εθελοντής δότης μυελού των οστών...

Εθελοντής δότης μυελού των οστών μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έχει ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν είναι μεγαλύτερος από 55 (προτιμότερο 50) χρονών, δεν έχει ιστορικό μεταδοτικών νοσημάτων, νεοπλασιών ή καρδιοπαθειών (παρόμοιες προϋποθέσεις με αυτές της εθελοντικής αιμοδοσίας), με την εξής διαδικασία:

• Ενημερώνεται προφορικά και με έντυπο υλικό λεπτομερώς για την διαδικασία προετοιμασίας και λήψης του μοσχεύματος.

• Συμπληρώνει ένα έντυπο με προσωπικά στοιχεία (ονομ/μο, διευθ/ση, τηλέφωνα κ.α.), τα οποία παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά και ένα ερωτηματολόγιο με ιατρικές πληροφορίες, από τις οποίες κρίνεται η καταλληλότητά του, να συμπεριληφθεί στους εθελοντές.

• Υπογράφει δήλωση συγκατάθεσης, όπου εκφράζει την επιθυμία του, να περιληφθεί στους εθελοντές δότες μυελού των οστών - χωρίς αυτό να σημαίνει δέσμευσή του - αλλά και για την συμμετοχή του στα επόμενα βήματα της διαδικασίας, εφόσον βρεθεί συμβατός, με κάποιον ασθενή.

• Με την δήλωση υποβάλλεται σε λήψη μικρής ποσότητας αίματος (15ml περίπου), προκειμένου να προσδιοριστούν τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, για να μπορούν να συγκριθούν με εκείνα των ασθενών.

• Τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας του εθελοντή δότη, καταγράφονται στο αρχείο του Κέντρου Δοτών και το Εθνικό Αρχείο Δοτών του ΕΟΜ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων), από τον οποίο και αναφέρονται στο Διεθνές Αρχείο. Αντίθετα, τα προσωπικά του στοιχεία παραμένουν τοπικά και δεν γίνονται γνωστά σε κανέναν, εκτός του προσωπικού του Κέντρου όπου στρατολογήθηκε ο εθελοντής και της «Εθνικής Δεξαμενής», εάν ο ίδιος έχει συγκατατεθεί γι’ αυτό.

• Ο εθελοντής δότης, μπορεί να παραμείνει στο αρχείο, ως τα 55 του χρόνια. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του, οποιαδήποτε στιγμή, αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στην υγεία του ή στα προσωπικά του στοιχεία.

• Με τα σημερινά δεδομένα (αριθμό εθελοντών και ασθενών που χρειάζονται δότη ετησίως), 1 στους 15.000 εθελοντές, θα κληθεί να δώσει τελικά μυελό για ασθενή.

Στη συνέχεια…….

Εάν ένας εθελοντής, βρεθεί αρχικά συμβατός με έναν ασθενή και εξακολουθεί να επιθυμεί τη δωρεά, γίνονται συμπληρωματικές εξετάσεις, επιβεβαίωσης της συμβατότητας και, στη συνέχεια, υποβάλλεται σε check – up, για να επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του.

Πως γίνεται η λήψη του μοσχεύματος...

Η λήψη του μοσχεύματος από τον δότη, γίνεται στο πλησιέστερο Μεταμοσχευτικό Κέντρο της περιοχής του και μεταφέρεται στο κέντρο που θα μεταμοσχευθεί ο λήπτης. Το μόσχευμα λαμβάνεται με τους εξής τρόπου:

Α) Με οστική παρακέντηση τα οστά της λεκάνης, κάτω από γενική ή ραχιαία αναισθησία, από τους ειδικούς αιματολόγους που ασχολούνται με την μεταμόσχευση. Ένας ελαφρύς πόνος στο σημείο της παρακέντησης για λίγες ώρες, είναι το μόνο σύμπτωμα που παρουσιάζει ο δότης, ο οποίος και επιστρέφει άμεσα σπίτι του.

Το ποσό του μυελού που συλλέγετε, αποτελεί το 3 - 5% του συνόλου του μυελού των οστών του δότη, το οποίο και αναγεννάται γρήγορα (εντός 20 ημερών), χωρίς να επηρεάζεται η γενική κατάστασή του. Αυτή η άμεση ανάπλαση του μυελού, δίνει τη δυνατότητα στο δότη, να προσφέρει μόσχευμα, περισσότερες από μία φορές, εάν χρειαστεί, χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

Β) Με την μέθοδο της συλλογής των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από το περιφερειακό αίμα. Η διαδικασία της συλλογής των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι παρόμοια με αυτή τις αιμοπεταλιαφαίρεσης. Το αίμα του δότη περνάει από ένα μηχάνημα το οποίο διαχωρίζει και συγκρατεί μόνο τα αρχέγονα κύτταρα και επιστρέφει το αίμα στον δότη με τα υπόλοιπα στοιχεία (λευκά - ερυθρά αιμοπετάλια).

Και οι δύο τακτικές είναι εντελώς ακίνδυνες για τον δότη.

Η Ελληνική προσπάθεια…..

Σήμερα, οι καταγεγγραμένοι Έλληνες εθελοντές, αντιστοιχούν στους 21.771 δότες, δηλαδή μόλις το 0,2% του ελληνικού πληθυσμού. Ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά μικρός, αν δει κανείς, ότι χώρες που ξεκίνησαν την προσπάθεια μετά την Ελλάδα και έχουν αντίστοιχο πληθυσμό με αυτήν, έχουν περισσότερους από 50.000 εθελοντές.

Η ανάγκη για αύξηση των Ελλήνων Εθελοντών, είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική, όχι μόνο για την αξιοπρεπέστερη παρουσία της χώρας μας στη Διεθνή συνεργασία, αλλά κυρίως γιατί μόνο έτσι θα γίνει δυνατή η βελτίωση των διαδικασιών, αλλά και θα μπορέσουν οι Έλληνες ασθενείς να βρουν γρηγορότερα και ευκολότερα δότη, ανάμεσα σε άτομα με ομοιότητες λόγω κοινής καταγωγής.Που να απευθυνθώ…

Αν επιθυμείτε να γίνετε δωρητής μυελού των οστών, μπορείτε να επικοινωνήσετε, με τα τμήματα Ανοσοβιολογίας - Ιστοσυμβατότητας, των ακόλουθων νοσοκομείων:

Νομός Αττικής:

Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» , Τηλέφωνο: 210 - 6402266

Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία», Τηλέφωνο: 210 - 7467764

«Γεώργιος Γεννηματάς», Τηλέφωνο: 210 - 7711914

«Ευαγγελισμός», Τηλέφωνο: 210 - 7201735, 210 - 7205700

Νομός Θεσσαλονίκης:

«Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Τηλέφωνο: 2310 - 892056

Νομός Λαρίσης:

Πανεπιστημιακή Γενική Κλινική, Τηλέφωνο: 2410 - 682580 Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση ή αν ανήκετε στην υπόλοιπη περιφέρεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Συλλόγου μας "ΠΙΣΤΗ" (Τηλ: 210 - 7488961, 210 - 7486880), προκειμένου να ενημερωθείτε για έναν από τους 55 συνεργαζόμενους με την ΠΙΣΤΗ, μικροβιολόγους, που μπορείτε να απευθυνθείτε.

Ενημερωθείτε επίσης από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων